iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Tre hovedområder

Testanlegget arbeider innenfor tre hovedområder; Ullrigg, Høytrykkstesthaller og TFL. På Ullrigg kjøres prosjekter relatert til aktivitet rundt boredekksmaskiner eller bruk av utstyr og systemer på boredekk, og alle aktiviteter relatert til kjøring av operasjoner i brønn for uttesting av brønnutstyr. Inkludert i denne kategorien er aktiviteter innen boreslamshåndtering. To av UBBS sine prosjektledere er også medlemmer av Rogaland Fylkes fagprøvenemd innen brønnteknikk. Alle fagprøver innen dette faget avlegges ved Ullrigg, og i løpet av 2016 eksaminerte vi 157 prøvekandidater i faget. 

Vårt andre aktivitetsområde er brønnutstyr og tjenester. Egne spesialutviklede testområder håndterer testing av ulike produkter og tjenester for bruk i brønn. Det er strenge krav til håndtering av høy energi, en kombinasjon av høyt trykk og temperatur. Aktiviteter innenfor dette området er også det som representerer det største volumet av oppdrag. 

Det tredje området er TeamTFL, avdelingen som utfører Trough Flow Line service for Statoil på Snorre-A. Dette teamet har i 2016 utført og bistått på 7 operasjoner. Disse brønnintervensjonsoppdragene har blitt utført etter plan og budsjett, og bidratt til økt produksjon og regularitet på Snorre-feltet. 
Page-17-Image-39