iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Strategisk mål

IRIS har som et strategisk mål å videreutvikle automatisert boring. IRIS Energi har fokus på utvikling av funksjoner og tjenester innfor dette, mens UBBS søker å støtte FoU og industrienes behov for en arena for uttesting av disse. Tildelingen av NOK 20 millioner som 25% av budsjettet til DADPC (Demonstration of Automated Driling Process Control) satte for alvor IRIS og UBBS på FoU-kartet innen automatisert boring. Prosjektet vil demonstrere verdien av fullautomatisert boring, hvor hele boresystemet inkluderes. 

Ulike industriaktører går sammen som prosjektpartnere for å bidra til en viktig verifikasjon av verdien av denne satsningen. Verdien av automatisert boring har frem til nå basert seg på individuelle system/komponentleverandørers overbevisning om bidrag til økt effektivitet med påfølgende kostnadsreduksjon. Dette prosjektet vil for første gang kunne bevise den faktiske verdi av automatisert borekontroll. Partnerne i skivende stund er Statoil, Odfjell, RDS, Sekal og IRIS. Interessen for prosjektet er overraskende positiv og flere partnere er i dialog om deltakelse. 

Dette prosjektet vil videre bidra til å sette UBBS på kartet som et unikt fullautomatisert laboratorium innen boring og brønn.