iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

KHMS i sentrum

KHMS står sentralt på UBBS. Kampanjen «ENDA BEDRE!» ble gjennomført våren 2016 med fokus på HMS og kontinuerlig forbedring. Det er god kultur for avviksrapportering på UBBS, og over en fjerdedel av rapportene er forbedringsforslag og positive observasjoner. Dette er gode bidrag til stadig forbedring av kvalitet og sikkerhet på testanlegget. UBBS fikk gode tilbakemeldinger på revisjoner og befaringer relatert til ISO 9001 og ISO 14001. IRIS ble for første gang resertifisert i henhold til nye ISO 9001:2015 høsten 2016.