iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Infrastruktur

Ullrigg Bore og Brønn Senter er et unikt anlegg nasjonalt og internasjonalt. Anlegget støtter FoU og industrien ved å tilrettelegge for testing, verifisering og kvalifisering av nyutviklede produkter, løsninger og systemer. Industri og FoU beveger seg stadig framover, nye innovative løsninger fremmes og klarlegges for testing og verifisering. UBBS må kontinuerlig fornye, forbedre og sikre anlegget til det beste for behovet som kommer fra FoU og industrien.

Den store satsningen innen boreautomatisering er innføring av robotteknologi. Mulighetene er mange. Økt effektivisering, kontinuerlig operasjon uten stopp, repeterbarhet og høye krav til toleranse gjør robotteknologien til svært passende for boresystemautomatisering. 

UBBS har igjennom 2016 jobbet med flere industripartnere med mål om å definere morgendagens robotiserte Ullrigg. Et ufravikelig krav er at den framtidige valgte løsning skal tilby full åpenhet mot alle leverandører av teknologi og tjenester, for å sikre at systemet (infrastrukturen) kan implementere det som er ønskelig for testing av enkelt komponenter og/eller systemer i en total sammenheng (hardware in the loop). Det nevnte demo2000 prosjektet DADPC vil bidra til nettopp dette og vil således tiltrekke flere spennende prosjekter fremover

Kapasiteten fordeles ca 80/20 mellom bistand til FoU i industrien og på instituttsektor.