iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Samferdsel

På Samferdselsfeltet studerer vi endringer i reisevaner, kollektiv-trafikk, godstransport og betydningen av samferdselsinvesteringer for regional utvikling.

I 2016 har vi bl.a. forsket på: 
  • Evaluering av Pilotprosjekt med drift av elektriske busser
     
  • IRIS evaluerte en introduksjon av to elektriske busser i ordinær trafikk på Nord Jæren over 18 måneder. Forsøket viste at det er mulig å oppnå stabil drift med elbusser, men en introduksjon i større skala krever et velfungerende serviceapparat. Hvis samtlige dieselbusser på fylkesinterne ruter erstattes med elbusser, reduseres CO2-utslipp fra veitrafikk i Norge med 3,5 prosent
     
  • Konseptvalg av forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet
     
  • Etter at det ble sådd tvil om Statens Vegvesens anbefalinger av konseptvalg for forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet har IRIS gått igjennom utredningsarbeidet som er gjennomført de senere år. Vi fant ingen faglig holdbare metodiske tilnærminger som tilsier at anbefalt konsept med E134 som hovedvegforbindelse mellom Bergen og Østlandet bør endres