iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Offentlig politikk

Forskningen her dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, reformer, iverksetting og evaluering av offentlig politikk.
 

I 2016 har vi bl.a. studert:

 • Befolkningsvekst, sysselsetting og verdiskaping i små og mellomstore byregioner i Norge, med vekt på byenes økonomiske forhistorie, arbeidstakernes kompetanse og koblingen til FoU-miljøene 
   
 • Det norske styringsregimets bidrag til å redusere konfliktnivået mellom oljevirksomheten og fiskeriene utenfor norskekysten
   
 • Samhandling og styring av norske og danske helsetjenester
   
 • Frivillige organisasjoners rolle i velferdspolitikken
   
 • Forholdet mellom folkevalgte, forvaltningen og de organiserte interessene
Page-14-Image-35