iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Næringsliv og arbeidsmarked

Page-15-Image-36
Forskningen omfatter overvåkning av konjunkturutviklingen på Vestlandet, bransjerelaterte studier innenfor petroleum, landbruk og samferdsel og studier av koblingen mellom arbeidsmarked og kompetanse. 

I 2016 har vi forsket på:
 • Kontinuerlig overvåking av Vestlandets næringsliv, et nettverk regnes som en av de viktigste indikatorene på utviklingen i norsk økonomi
   
 • Omstilling i Stavanger-regionen, eksempelvis i statusrapport til Greater Stavanger sin årskonferanse 2016
   
 • Omstilling og vekst i Stavanger-regionen, eksempelvis klyngeegenskaper på Forus, og hva som ligger til grunn for bedriftenes valg av lokalisering
   
 • Finansinstitusjonenes betydning for og rolle i regional næringsutvikling
   
 • Kartlegging av regional finansnæring i forbindelse med forarbeid til Fornybar AS (Fornybarfondet)
   
 • Innbyggere i Norge og Irland sine holdninger til havbruk
   
 • Deltakelse i EU-basert nettverk for forskning på bærekraftige energisystemer
 •  
 • «Smart city» som driver for urban utvikling