iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Migrasjon

Forskningen på dette feltet dreier seg om innvandrere i møte med norsk velferd og arbeidsliv. På dette forskningsfeltet er det flere større forskningsprosjekter som er inne i sluttfasen, blant annet PAR Migration Navigator, et RFF-prosjekt om arbeidsinnvandring på Vestlandet, SkillsREAL og et VAM prosjekt om velferdsstatens og sivilsamfunnets organisasjoner

I 2016 har vi forskningsfunn innenfor tema som: 
  • Arbeidsinnvandrerfamiliers møter med offentlige tjenester (PAR Migration Navigator)
     
  • Fagarbeiderkvalifisering for voksne innvandrere 
     
  • Læring og inkludering på arbeidsplassen (SkillsREAL)
     
  • Innvandrerorganisasjoner og -menigheter

Vi samarbeider med andre forskningsinstitusjoner på Vestlandet og i Polen, samt med forskere fra Finland, Sverige, Australia, Danmark og Storbritannia.