iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Innovasjon

Innovasjonsforskningen har sitt fokus på studier av regionale innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser mellom private og offentlige virksomheter. Medarbeiderdrevet innovasjon har vært et satsingsområde i 2014, 2015 og 2016.

I 2016 har vi forsket på:
 • Kommunens strategier for å ta i bruk EU programmer som et virkemiddel i deres innovasjonsarbeid
   
 • Innovasjonsprosesser, herunder innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, spredning av innovasjoner
   
 • Globale innovasjonsnettverk
 • Medarbeiderdrevet innovasjon, inkludert
   
  • Lokal identitet som driver for medarbeiderdrevet innovasjon i etablerte Rogalandsbedrifter
    
  • Hvordan utvikle medarbeiderdrevet innovasjon som en innarbeidet arbeidspraksis i kommunale oppgaver
    
 • Hvordan marin sektor kan få mer verdiskaping ut av investeringene i marin FoU, gjennom at forskningsbasert kunnskap i større grad tas i bruk av bedriftene i deres innovasjonsprosesser