Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Innovasjon

Innovasjonsforskningen har sitt fokus på studier av regionale innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser mellom private og offentlige virksomheter. Medarbeiderdrevet innovasjon har vært et satsingsområde i 2014, 2015 og 2016.

I 2016 har vi forsket på:
 • Kommunens strategier for å ta i bruk EU programmer som et virkemiddel i deres innovasjonsarbeid
   
 • Innovasjonsprosesser, herunder innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, spredning av innovasjoner
   
 • Globale innovasjonsnettverk
 • Medarbeiderdrevet innovasjon, inkludert
   
  • Lokal identitet som driver for medarbeiderdrevet innovasjon i etablerte Rogalandsbedrifter
    
  • Hvordan utvikle medarbeiderdrevet innovasjon som en innarbeidet arbeidspraksis i kommunale oppgaver
    
 • Hvordan marin sektor kan få mer verdiskaping ut av investeringene i marin FoU, gjennom at forskningsbasert kunnskap i større grad tas i bruk av bedriftene i deres innovasjonsprosesser