iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Forskningskommunikasjon

Forskerne er opptatt av å dele kunnskapen de henter ut av ulike FoU-prosjekter. Året 2016 hadde en høy andel av forskningsformidling via vitenskapelige artikler i fagtidsskrifter og bokkapitler. Forskerne leverte flere bidrag innen disse to kategoriene, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kommer konferansepaper, foredrag, rapporter, kronikker og annen deltakelse i samfunnsdebatter.

2016 var et år med stor prosjektaktivitet på ulike tema bl.a. innenfor store endringer i arbeidsmarkedet i Rogaland, arbeidsinnvandring og skolesystemet. Evalueringen av karriereveiledningstilbudet i Norge og rådgiverrollen i norsk skole var en av seks rapporter/studier som ble lagt til grunn i NoU 2016:7 «Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn», en utredning fra et utvalg oppnevnt av kongelig resolusjon. 

Et forskerteam bestående av forskere fra forsknings- og universitetsmiljøer i Norge og Polen har sammen gjennomført prosjektet PAR - Migration Navigator. Prosjektet har sett på polske innvandrere sitt møte med offentlige tjenester i Norge, både innenfor helse, utdanning og arbeidsmarked. Forskerteamet har publisert flere artikler og høsten 2016 ble hovedprosjektet avsluttet med rapporten «Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender EqualityCross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families». 

IRIS sin forskning om oljevirksomhetens betydning for norsk økonomi satte agendaen for en debatt i riksmedia. Forskningsbidraget ble referert til blant annet av Olje og energiministeren og det er referert til i sammenheng med diskusjoner om petroleumspolitikken framover.