iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Forskningsinvest

I perioden 2006 til 2016 er den samlede netto exit-gevinst fra kommersialisering ved IRIS i overkant av hundre millioner kroner. Det utgjør 5% av all FoU-omsetning ved instituttet. Kommersialisering er derfor en viktig økonomisk faktor for IRIS, som også har betydelige FoU-inntekter fra kommersialiseringsselskapene. Det gjør også at våre forskere får verdifull erfaring med å omgjøre forskning til virkelig innovasjon.

I perioden 2006 til 2016 er den samlede netto exit-gevinst fra kommersialisering ved IRIS i overkant av hundre millioner kroner. Det utgjør 5% av all FoU-omsetning ved instituttet. Kommersialisering utgjør derfor en viktig økonomisk faktor for IRIS, som også har betydelige FoU-inntekter fra kommersialiseringsselskapene. Det gjør også at våre forskere får verdifull erfaring med å omgjøre forskning til virkelig innovasjon. IRIS Forskningsinvest solgte seg i 2016 ut av Calysta Inc. Selskapet har hatt en spennende utvikling siden sammenslåingen med Bioprotein AS i 2014, med en verdiøkning for IRIS sin del på fem ganger investert kapital disse to årene. Calysta planlegger sammen med fôrselskapet Cargill å bygge et stort industrianlegg for produksjon av protein til fiskefôr, basert på fermenteringsteknologien fra Norge.

2016 var fortsatt et år med lave oljepriser. Likevel klarte teknologiselskapet Sekal AS å doble omsetningen av sine sanntidsløsninger for overvåkning og automasjon av boreoperasjoner. Programvaren som Sekal leverer er basert på tjue års forskning ved IRIS. Ved inngangen til 2017 ser det ut til at den positive utviklingen hos Sekal fortsetter. Det er i stor grad en konsekvens av oppnådde resultater hos brukerne av teknologien, som melder om bedre regularitet og effektivitet i sine boreoperasjoner.

Det er nå lagt til rette for kommersialisering av en del av teknologien i selskapet Hole-in-One Producer AS (HOP). Hovedidéen bak HOP er å kunne bore lange horisontale produksjonsbrønner på en langt mer effektiv måte enn i dag. En viktig del av HOP-konseptet er en kraftig trekke-teknologi som fører borekronen og produksjonsstrengen fremover i brønnen. En slik «traction unit» har også selvstendig verdi, fordi installasjon av produksjonsrøret i horisontalbrønner blir enklere når man kan trekke røret inn i brønnen i stedet for å skyve det. Kommersialiseringen av Traction Unit starter i 2017. 

IRIS Biomiljø og Biosentrum AS, et selskap eid av IRIS Forskningsinvest, planlegger å etablere et nasjonalt test- og pilotanlegg for fermenteringsteknologi. Hovedhensikten med senteret er trinnvis å kunne oppskalere FoU-resultater på veien mot industriell produksjon og realisert innovasjon. Ledende universiteter og forskningsinstitutter deltar i samarbeidet for et slikt nasjonalt senter. Det skal plasseres ved Risavika Gas Centre utenfor Stavanger, et anlegg av høy teknologisk standard som nå omstilles til en viktig rolle innenfor bioøkonomien. Statseide Siva kjøpte anlegget av Norske Shell i 2016 og leier det ut til IRIS.
Page-18-Image-40