iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fornybar energi

Geotermisk energi er ansett som en fornybar energikilde. En av de viktigste premissene for økonomisk lønnsomme geotermiske kraftverk, er kostnadskontroll knyttet til konstruksjon av geotermiske brønner. Disse brønnene blir i all hovedsak konstruert på tilsvarende måte som for olje- og gassbrønner, men er mer krevende grunnet høye temperaturer og hardt fjell. IRIS Energi har gjennom flere år benyttet kompetansen innenfor boring og brønn på geotermiske brønner. I løpet av 2015 fikk vi finansiering for tre prosjekter knyttet til geotermisk boring; «GeoWell» som er et EU-prosjekt sammen med et stort europeisk forskningskonsortium, «Feasibility of deep geothermal drilling in Ålgård» og EnergiXprosjektet INNO-Drill. GeoWell startet i februar 2016 og alle arbeidspakkene er godt i gang. Målet med prosjektet er å utvikle kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi for geotermiske brønner med høy temperatur.

CO2 lagring og bruk av CO2 er en viktig del av IRIS sin prosjektportefølje innenfor fornybar. Vi er aktive deltagere både i nasjonale og internasjonale nettverk. IRIS deltok i forberedelse av FME ATHENA-søknaden som ledes av Uni Research. IRIS er fullverdig medlem i EERA (European Energy Research Alliance) JP CCS og er i Executive Committee av CO2GeoNet. Begge nettverkene har en tett dialog med EU- kommisjonen, arrangerer og deltar på konferanser, holder kurs og søker om EU midler til forskningsprosjekter. 

REPP-CO2 som finansieres av Norway Grants er vårt største CO2 prosjekt. Det ledes av CGS (Czech Geological Survey) men IRIS har en stor del av prosjektet. IRIS bidrar innen geologi- og reservoar modellering og risikohåndtering. Prosjekt gjennomføres i 2016 og 2017 og er rettet mot en CO2-lagringspilot i Tsjekkia. I 2016 fikk vi tilslag fra EU på et nytt CO2-prosjekt innenfor H2020. Prosjektet heter ENOS (ENabling Onshore CO2 Storage in Europe) og er totalt på 12.5 Euro for perioden 2016-2020. IRIS er en av 29 partnere fra 17 land. 
Page-11-Image-29