iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Drillwell senter for økt oljeutvinning

SFI DrillWell ble etablert i 2011 og er et senter for forskingsdrevet innovasjon. Senteret ledes av IRIS med SINTEF, UiS og NTNU som forskningspartnere. I fase 2 (2016-19) har DrillWell finansiering fra fire oljeselskap i tillegg til finansiering fra Forskningsrådet. De fire selskapene er Statoil, ConocoPhillips, AkerBP og Wintershall. DrillWell fikk innvilget tre tilleggsprosjekter fra Forskningsrådets Petromaks2-program i 2014 og 2015, og har framover en totalfinansiering på 45 MNOK pr. år. I fase 2 er hovedforskningsområdene optimalisering av boreprosessen, brønnkontroll, sementintegritet og permanent plugging av brønner. Senteret har økt fokus på internasjonalt samarbeid. Gjennom forskningsrådsprogrammet INTPART, leder DrillWell et prosjekt under NorTex paraplyen som øker samarbeidet mellom Norge og Texas. Prosjektet gir forskerutveksling, felles publikasjoner og arrangerer felles seminar i Houston og Stavanger. Deltakere i prosjektet er SFI Offshore Mekatronikk, GCE NODE og universitetene Rice og UT Austin i Texas.

Hovedresultater fra DrillWell i perioden 2011-2016:

+ Det er utviklet en computermodell som brukes til å optimalisere rensing av brønner for borekaks. Modellen har allerede gitt stor nytteverdi ved bruk for brønner på norsk sokkel.

+ Prototyp computermodeller innen boreoptimalisering er blitt installert hos oljeselskap for testing og anvendelse.

+ Løselighet av gass i oljebasert borevæske er målt ved høye trykk og temperaturer, og det er påvist stor forskjell i løselighet for borevæsker med ulike baseoljer. Dette kan ha stor betydning for sikkerheten ved boring av brønner med høyt trykk.

+ Det er blitt gjort eksperimenter for å studere hvordan sement i brønner kan degraderes om brønnen utsettes for temperaturvariasjoner ved veksling mellom produksjon og injeksjon. Arbeidet forventes å få betydning for optimalisering av sementblandinger.

+ I fullskala eksperimenter er det vist at det er mulig å oppnå god plassering av sement i et produksjonsrør og i ringrommet mellom produksjonsrøret og foringsrøret, for brønner som skal plugges og forlates permanent. Dette resultatet kan bidra til stor kostnadsbesparelse ved at en unngår å trekke produksjonsrøret før brønnen plugges.

+ Første del et nytt fullskala brønnlaboratorium er bygget og innledende forsøk er gjort. Laboratoriet etableres for kvalifisering av måleutstyr som brukes til evaluering av kvaliteten til barrierer bak foringsrør ved permanent plugging av brønner.

+ Det har vært stor aktivitet med formidling av resultater på internasjonale konferanser, senterets årlige seminar og miniseminar hos kundene. Produksjonen av journal-artikler økte betydelig i 2016.

+ Tre PhD-studenter forsvarte sine avhandlinger i 2016
Page-10-Image-27