iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Økt utvinning

Hovedaktivitetene foregikk innenfor rammene av de to forskningssentrene Nasjonalt Senter for Økt Oljeutvinning og COREC. Utvikling av for økt oljeutvinning, avanserte laboratorieeksperimenter, data assimilering, simulatorutvikling og modellering er hovedaktivitetene innenfor dette området.

I 2016 arrangerte det Det nasjonale IOR-senteret den andre IOR NORWAY konferansen på UiS. Konferansen var svært vellykket med over 300 deltakere fra industrien, forskningsinstitutter og akademia. IRIS arrangerte den 11. internasjonale EnKF workshopen på Brakanes hotell i Ulvik i Hardanger. 

Corec centre for oil recovery

Corec er et forskningssamarbeid mellom IRIS, UiS og Ekofisklisenspartnerne. ConocoPhillips er operatør for Ekofisk, og de initierte dette samarbeid i 2003. I 2016 gikk senteret inn i sitt 14. år. Forskningssjef Ying Guo fra IRIS leder senteret. Målet for forskningen i perioden 2016-2018 er utvikle metoder for økt utvinning som kan gi en utvinningsgrad over 50 % innen 2050. Dette vil gjøre Ekofiskfeltet til det kalkfeltet i verden med høyest utvinningsgrad.

Bedre reservoarmodeller

IRIS publiserte den første artikkelen om bruk av ensemblebaserte metoder for å forbedre reservoarmodeller i 2002, og helt siden 2004 har IRIS hatt store forskningsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet innen dette området. I 2015 startet vi det fjerde store prosjektet for å utvikle metoden enda et steg, denne gangen inkluderer vi 4D seismikk. Dette prosjektet har et budsjett på totalt rundt 28 MNOK og går fra 2015-2018. Industrien ser viktigheten av å inkludere denne big-data informasjonen i reservoarmodellene slik at de kan ha enda bedre grunnlag for å ta de riktige avgjørelsene, og det skal vi hjelpe dem med å gjøre på best mulig måte. 

Bedre reservoarmodeller

IRIS publiserte den første artikkelen om bruk av ensemblebaserte metoder for å forbedre reservoarmodeller i 2002, og helt siden 2004 har IRIS hatt store forskningsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet innen dette området. I 2015 startet vi det fjerde store prosjektet for å utvikle metoden enda et steg, denne gangen inkluderer vi 4D seismikk. Dette prosjektet har et budsjett på totalt rundt 28 MNOK og går fra 2015-2018. Industrien ser viktigheten av å inkludere denne big-data informasjonen i reservoarmodellene slik at de kan ha enda bedre grunnlag for å ta de riktige avgjørelsene, og det skal vi hjelpe dem med å gjøre på best mulig måte. 

Digitalisering

Veldig mye av forskningen innenfor både boring og brønn og økt utvinning handler om digitalisering og robotisering. Programvareutvikling, utvikling av simuleringsverktøy og verktøy for beslutningsstøtte har i flere tiår vært en av hovedaktivitet i IRIS Energi. Vi utvikler programvare som erstatter manuelle prosesser innenfor boring og reservoar. De senere årene har vi styrket vår kompetanse innenfor informatikk og programvareutvikling. Vi har et stort miljø som arbeider med utvikling av programvare med åpen kildekode. Det å samarbeide på en åpen plattform med åpen kildekode er en svært vellykket modell for å få til samarbeid på tvers av organisasjoner.