iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Energi

Energiavdelingen er den største avdelingen i IRIS og bestod i 2016 av fem forskningsgrupper i tillegg til Petroleumslaboratoriet, ledelsen og administrasjonen. Bore- og brønnteknologi, økt oljeutvinning, risikoanalyse og fornybar energi er våre hovedområder. Vi er i forskningsfronten internasjonalt innenfor automatisert boring og økt utvinning. I 2016 har vi også økt aktiviteten innenfor brønnplugging og nedstenging av gamle brønner.

I tillegg til stor aktivitet innenfor petroleum, har vi i 2016 styrket vår posisjon ytterligere innenfor fornybar energi og CO2 lagring. IRIS har valgt helseforskning og big data som nye satsingsområder, og forskere fra Energiavdelingen har bidratt aktivt i arbeidet med å utvikle disse satsingsområdene. Vår internasjonale prosjektportefølje økte i 2016. Vi er partner i flere H2020 prosjekter og prosjekter finansiert av Norway Grants. Finanseringen fra Forskningsrådet til samarbeid med Texas gjennom NorTex Data Science Cluster er viktig for den internasjonale satsingen vår. I 2016 hadde vi flere internasjonale seminarer og workshops både i Houston under OTC og i Stavanger under ONS.

I 2016 har vi ytterligere styrket vårt samarbeid med industrien og fått flere nye kunder.
Page-9-Image-25