iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Bioprosesser og produksjon av biomasse

Industrielle bioteknologi prosjekter ved IRIS fokuserer på utnyttelsen av avfall og biprodukter som kilder til konvensjonell C1-gass fermenteringsprosesser for produksjon av biomasse, høykvalitetsproteiner, enzymer og polymerer. IRIS har arbeidet innen mikrobiell fermentering i mer enn 25 år sammen med sitt datterselskap Biosentrum. Utviklingen av bioprosess/ fermenteringssenteret i Risavika er basert på bred FoU ekspertise innen bio-baserte fagområder, og siktemålet med dette senteret er å utvikle et internasjonalt samlingspunkt for forskning, utvikling, og pilotering av nye fermenteringsprosesser.

Nye Nye høykvalitets mat- og fôringredienser fra lavverdi industrielle biprodukter
IRIS arbeider med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter finansiert av industrien, forskningsrådet og EU. Disse prosjektene fokuserer på å øke verdien og optimalisere bruken av industrielle biprodukter. Våre prosjekter fokuserer på å skape høyverdige produkter fra akvakultur-, kjøttproduksjons- og meieriindustriens sidestrømmer og restråstoff. Disse prosjektene er i tråd med pågående nasjonale og internasjonale initiativer for bærekraftig produksjon og bidrar positivt til den nye bioøkonomien ved å produsere mer høyverdige produkter og biomasse.

Utvikling og produksjon av enzymer er en forutsetning for effektiv utnyttelse (og biokonvertering ) av biomasse. IRIS og Biosentrum AS har tatt videre satsingen mot produksjon av enzymer og utvikler sammen enzymatiske produksjonsplattformer.

Bioproduksjon fra gassfermentering har blitt en av instituttets strategiske pilarer. Utviklet teknologi basert på fermentering av naturgass vil i fremtiden muliggjøre at biogass og andre C1 gasser kan bli brukt til produksjon av mer høyverdige produkter.

Med en raskt voksende akvakulturindustri som responderer på økt global etterspørsel, søkes nye kilder til høykvalitetsfôr for å legge grunnlag for høyere fiskeproduksjon og produktivitet. IRIS arbeider med industri- og NFR-støttede prosjekter med studier av mikrobielle fermenteringsprosesser som bruker bærekraftige karbonkilder som CO2 og industrielle biprodukter til produksjon av høyverdig proteinbiomasse eller biomasse rik på omega-3- fettsyrer.