iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Biologiske effekter og miljøstyring av utslipp

Integrasjon av miljøovervåking og miljørisiko; tre nye publikasjoner fra IRIS Biomiljø.

IRIS har i en årrekke vært involvert i utvikling av verktøy for miljøvurderinger av utslipp offshore. Disse verktøyene inkluderer prediksjon av miljøkonsekvenser for regulære og uhellsutslipp (‘DREAM’) så vel som miljøeffektovervåking gjennom ‘biomarkører’ målt i levende organismer. Begge metodene har blitt ‘standardmetoder for Nordsjøen’ som alle operatører på norsk sokkel benytter. En svakhet har vært mangel på integrasjon av disse prediksjons- og overvåkingsverktøyene. Som involvert i utviklingen av begge har IRIS hatt gode forutsetninger for å bygge bro over denne kløften. Gjennom forskningsråd- og industrifinansierte prosjekter har vi vært i stand til å konstruere våre såkalte ‘biomarkørbroer’ for å etablere et mer ‘integrert miljøstyringssystem for utslipp offshore’. Resultatene ble i 2016 publisert i en artikkeltrilogi som omhandler generering av forsøksdata, hvordan forbindelsene mellom overvåkingsog risiko- parametere har blitt etablert, og hvordan tolking av biologiske overvåkingsdata nå kan bli gjort innenfor det miljøstyringssystemet som oljeindustrien benytter for Nordsjøen. Metodikken vil bli anvendt for første gang i ‘vannsøyleovervåkingen’ i 2017, som ledes av IRIS med Norsk Institutt for Vann

Miljøpåvirkninger av kjemikalier brukt som medisin mot lakselus
I 2016 ble FluClim prosjektet (‘Effects of diflubenzuron on Northern shrimps (Pandalus borealis) at ambient and future climate conditions’), ledet av IRIS, ferdigstilt. Prosjektet skapte stor interesse hos myndigheter og industri fordi det viste at dypvannsreker er svært følsomme for denne typen medisinfôr. I det nye prosjektet PestPuls skal IRIS lede et konsortium hvor målet er å undersøke rekenes følsomhet for korte eksponeringer for andre kjemikalier brukt mot lakselus. Effekten av kombinasjoner av ulike kjemikalier skal også undersøkes fordi oppdrettsnæringen behandler laksen med flere kjemikalier samtidig.

Forurensning og klimaendring
Prosjektet «Combined effects» fra tidligere år omfattet også en doktorgrad ved IRIS Biomiljø som ble forsvart i 2016. Dette arbeidet har gitt et betydelig bidrag til en bedre forståelse av potensielle virkninger av kombinerte effekter av klimaendringer, havforsuring og oljeforurensning på livet i havet.
 
Page-13-Image-33