iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Bioøkonomi – akvakultur og bærekraft

Bærekraft og sosial aksept av produksjonsmetodikk og miljø- påvirkning er forutsetninger for vekst i havbruksnæringen. 

I juli organiserte prosjektet «Aquaaccept» en sesjon ved Konferansen til det internasjonale instituttet for fiskeriøkonomi og handel (IIFET 2016) i Skottland med tittel: «Bærekraft i fiskeri og akvakultur: den tverrfaglige tilnærmingen som nøkkel til suksess». IRIS har også en ledende rolle innen det EU-støttede prosjektet «ECOAST», med sikte på å identifisere, utvikle og teste ny metodikk for styring av fiskeri og akvakultur i kystområder.

Lakselus representerer en av hovedutfordringene for lakseoppdrettsnæringen i Norge. IRIS arbeider både uavhengig av og i samarbeid med industripartnere for å utvikle og validere nye teknologier for å løse lakselus-utfordringene. IRIS tilbyr flere tilnærminger som spenner fra molekylær markøridentifikasjon og vevsskadevurderinger, til avansert lakselusregistrering og modellering. Et viktig mål med denne forskningen er å utvikle ikke-kjemisk lusebehandling for å kunne redusere lakseoppdrettets miljøpåvirkning. For tiden er det sterk interesse i industrien for alternative produksjonssystemer for å kunne redusere tilstedeværelsen av lus. Dette inkluderer bruken av lukkede og semi-lukkede vannsystemer, landbaserte anlegg og utvikling av fjernanlegg offshore. IRIS bidro nylig til en viktig forskningspublikasjon med tittel “Effective protection against sea lice during the production of Atlantic salmon in floating enclosures”og bidro med verdifull kompetanse om viktige vannkvalitetsparametere. 

IRIS er involvert i flere prosjekter hvor målet er å utvikle alternative fôr og matkilder som kan ha helsebringende virkning, både hos dyr og mennesker. IRIS leder det europeiske prosjektet NOVOFEED («Novel feed ingredients from sustainable sources») som har som mål å utvikle nye funksjonelle fôringredienser fra marine biprodukter til bruk i fiskefôr. 
Page-12-Image-31