iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Biomiljø

IRIS Biomiljø er leverandør av forskning, ny kunnskap og innovative løsninger for en bærekraftig framtid. Ved bruk av våre state-of-theart forsøks- og analysefasiliteter arbeider vi nært med industri og forskningspartnere med overordnet mål å redusere det industrielle fotavtrykket i miljøet.

Vårt fokus er bærekraftig bruk av marine ressurser, og det siste året har det vært en økt vekt på akvakultur. Bioøkonomi baserer seg på bruk av fornybare biologiske ressurser fra land og sjø for å produsere mat, fôr, materialer, kjemikalier, energi, og helseprodukter. IRIS Biomiljø’s sin satsing på bioøkonomi har blitt belønnet med opprettelse av et Nordic Centre of Excellence (NCoE), SUREAQUA. Senteret sikter mot å skape betydelige bidrag til mat- og næringsmiddelsikkerhet, arbeidsplasser og effektiv bruk av ressurser innen rammen av spådde globale endringer. IRIS planlegger sammen med Biosentrum (et IRIS datterselskap) et kompetansesenter i Risavika for utvikling og oppskalering av bio- og fermenteringsprosesser.
Page-12-Image-30