iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

ULLRIGG

Ullrigg Bore og Brønn Senter bidrar til innovasjon gjennom deltakelse i ulike fora for teknologiutvikling, arenaer for stimulering av teknologioverføring mellom bransjer ved å tilrettelegge for uttesting av disse ulike elementene. Representanter fra UBBS bidrar i teknologi-evalueringer sammen med Validé, hvor en søker å bidra med erfaring innen teknologiutvikling. Målet er å gi en starthjelp til gründere for å unngå forsinkelser og sikre målrettet vei til teknologiske prototyper.

Bistanden fra UBBS-representanter går på å synliggjøre hvilke muligheter bransjen har til å bistå i testing og utprøving på veien frem kommersiell løsning. Det gis ingen direkte bistand til løsning av tekniske utfordringer relatert til produkt eller tjeneste.

Infrastrukturen benyttes videre i planlegging av prosjekter for å sikre at anlegget er klart til kundetesting når løsningen er klar. Gjennom kunnskapsdeling om testfasen stimulerer Ullrigg til utvikling av prosjektforslag industrielt og internt hos IRIS.
Oddvar%20Skj%C3%A6veland_1
Oddvar Skjæveland 
Direktør Ullrigg Bore- og Brønn Senter
Page-25-Image-60