Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

ULLRIGG

Ullrigg Bore og Brønn Senter bidrar til innovasjon gjennom deltakelse i ulike fora for teknologiutvikling, arenaer for stimulering av teknologioverføring mellom bransjer ved å tilrettelegge for uttesting av disse ulike elementene. Representanter fra UBBS bidrar i teknologi-evalueringer sammen med Validé, hvor en søker å bidra med erfaring innen teknologiutvikling. Målet er å gi en starthjelp til gründere for å unngå forsinkelser og sikre målrettet vei til teknologiske prototyper.

Bistanden fra UBBS-representanter går på å synliggjøre hvilke muligheter bransjen har til å bistå i testing og utprøving på veien frem kommersiell løsning. Det gis ingen direkte bistand til løsning av tekniske utfordringer relatert til produkt eller tjeneste.

Infrastrukturen benyttes videre i planlegging av prosjekter for å sikre at anlegget er klart til kundetesting når løsningen er klar. Gjennom kunnskapsdeling om testfasen stimulerer Ullrigg til utvikling av prosjektforslag industrielt og internt hos IRIS.
Oddvar Skjæveland 
Direktør Ullrigg Bore- og Brønn Senter