iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Samfunnsforskning

Forskere ved IRIS og UiS samarbeider tett gjennom vårt felles innovasjonssenter. Et viktig prosjekt i perioden 2014-2016 er VRI-innovasjonsprosjekt. Prosjektet samler forskere fra IRIS/UiS, Agderforskning/UiA og Høyskolen i Bergen. Sammen med internasjonale partnere studeres fremveksten av nye næringer og industri. Et annet prosjekt i samarbeid med forskere på UiS, Nofima og SINTEF dreier seg om oppdrettssektoren og bruk av forskningsbasert kunnskap i innovasjonsprosessene. Disse og andre prosjekter bidrar til å videreutvikle et solid felles fagmiljø om regional innovasjonsforskning. Prosjektene har styrket vårt felles Innovasjonssenter og nye initiativ, søknader og prosjekter er under utvikling. 

Vi har i flere år satset på utvikling av forskning om «Medarbeiderdrevet Innovasjon» (MDI). Perspektivet er relevant for både offentlig og privat sektor. Eksempelvis pågår det en undersøkelse av fire kommuner og hvordan de arbeider for å fremme MDI, utvikle en kultur og systemer som legger til rette for medarbeider drevet innovasjon. 

I et annet prosjekt evaluerer vi en radikal innovasjon på et opplæringssenter. Innovasjonen dreier seg om kvalifisering av voksne med innvandrerbakgrunn som helsefagarbeidere. Det er utviklet en fireårig modell for denne målgruppen som opplæring på skole, veiledet praksis og språkopplæring. 

Samfunnsforskningen hos IRIS har de siste årene vært involvert i forskning knyttet til Velferdsteknologi. Forskningen kopler sammen nye behov i offentlig sektor (spesielt innenfor helsesektoren) og utvikling av nye produkter som tilbys av private virksomheter. Det er flere prosjekter som bygger kompetanse og kunnskap om denne «stien». 
Einar%20Leknes_1
Einar Leknes
Direktør IRIS Samfunnsforskning
Page-25-Image-61