iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Energi

IRIS har lange tradisjoner for kommersialisering av forskning. IRIS Energi har et stort og sterkt fagmiljø innenfor boring og brønn. Kommersialiseringen av IRIS sitt system for automatisert boring DrillTronics TM fortsatte i 2016 via IRIS sitt datterselskap Sekal. DrillTronics TM ble permanent installert på Statfjord C i oktober 2014, og i 2015 og 2016 ble flere brønner boret med den nye teknologien. Betydelige kostnadsbesparelser ble demonstrert. I SFI-forskningssentret vårt DrillWell fortsatte dialogen med leverandørselskaper som kan bringe teknologi utviklet i senteret ut i markedet. Flere modeller fra senteret er nå implementert eller i gang med å bli implementert i kommersiell programvare. Dette gjelder spesielt en ny modell for korreksjon av målt vekt på borestrengen og en modell for kakstransport som begge har stort kommersielt potensial.

DEMO2000 er et viktig virkemiddel for å akselerere tiden det tar fra et godt forskningsresultat til et nytt produkt i markedet. I 2016 fikk IRIS Energi sammen med Ullrigg Bore og Brønn Senter tilslag på et stort DEMO2000-prosjekt. Sammen med Robotic Drilling Systems (RDS), Statoil, Sekal og Odfjell Drilling skal IRIS demonstrere en fullt automatisert boreprosess med robotisert boredekk og automatisert styring. 

Rammeavtalen med Statoil som ble signert i juni 2016 har ført til flere prosjekter der forskning blir implementert og tatt i bruk. 

I Det Nasjonale IOR senteret er også forskningen kommet så langt at den kan tas i bruk. I 2016 gjennomførte vi flere spin-off prosjekter der brukerpartnerne i sentere finansierte implementering av algoritmer og metoder i sine egne systemer. Dette gjaldt spesielt innenfor produksjonsoptimering og data assimilering. 
Kristin%20Margrethe%20Flornes_1
Kristin Margrethe Flornes
Direktør IRIS Energi