iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Biomiljø

Overvåkingssystem basert på dypvannskorallers polypp-aktivitet.

Ideen bak PAMS (Polyp Activity Monitoring System), som er utviklet i IRIS’ laboratorier, er å måle korallpolyppers bevegelser (for fødeopptak og rengjøring) som endepunkteffekt ved hjelp av bildeanalyse. Dette måles i forhold til offshorevirksomhetens miljørisiko- og beslutningsstøttesystemer for dypvannoperasjoner. Biosensor-enhet, system og metode for overvåking av sjøbunn på dypt vann er nå søkt PCT-patentert.

Integrasjon av miljøovervåking og miljørisiko

IRIS Biomiljø har i en årrekke vært involvert i utviklingen av verktøy for miljøvurderinger av offshoreutslipp, inkludert risikomodeller og overvåkingsmetoder. Disse har blitt ‘standardmetoder for Nordsjøen’ som alle operatører på norsk sokkel benytter. En svakhet har vært mangel på integrasjon av disse prediksjons- og overvåkingsverktøyene. Gjennom forskningsråds- og industrifinansierte prosjekter har vi vært i stand til å konstruere våre såkalte ‘biomarkørbroer’ for å etablere et mer ‘integrert miljøstyringssystem for utslipp offshore’. Metodikken vil bli anvendt for første gang i ‘vannsøyleovervåkingen’ i 2017.

Bioproduksjon fra gassfermentering

Dette er en av IRIS’ strategiske pilarer. C1 gassfermenteringsforskning har vært en kjerneaktivitet for IRIS Biomiljø siden 2008. IRIS har videre utviklet gassfermenteringsteknologien Norferm C1 som produserer ‘bioprotein’ til fiskefôr fra metangass. Denne teknologien er fra 2014 eid av det California-baserte selskapet Calysta Inc. Calysta åpnet et pilotanlegg ved CPI i Teesside (Storbritannia) og besluttet i 2016 å bygge et fullskala industrianlegg for FeedKind (Calysta’s handelsnavn for bioprotein). IRIS har også lykkes i å kommersialisere gassbasert fermenteringsteknologi gjennom Bioprotein AS (nå del av Calysta).
Susanne%20Gitlesen_2
Susanne Gitlesen
Direktør IRIS Biomiljø
IRIS_BIOMILJ%C3%98