iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Innovasjon

IRIS har høyt fokus på innovasjon. Det betyr å sette forskningsresultatene våre ut i livet, slik at de kommer til praktisk nytte og anvendelse.
Det må starte tidlig, allerede når forskningsprosjektene etableres. En første test på nytteverdi og realisme ligger i å få industripartnere med på finansieringen av forskningen. Kjernen i selve forskningen er å lykkes med en ny og bedre teknologisk løsning. Men teknologien i seg selv er aldri nok. Hvis den skal bli tatt i bruk må det ha økonomisk nytte. Det henger sammen med hva det vil koste, men også prisforskjellen mellom nye løsninger og dagens etablerte praksis. Vi har lært mye om en annen side av dette: kombinasjonen av mennesker, teknologi og organisasjon. Innovasjonen skjer alltid innenfor en bredere ramme. Hvis vesentlige endringer i måten vi tenker og organiserer arbeidet vårt er nødvendige for at ny teknologi virkelig tas i bruk, må slike faktorer være med å påvirke forskningen så tidlig som mulig. Tverrfaglige forskerteam kan være viktig for å lykkes – helst hver gang
Torkell%20Gjerstad_4
Torkell Gjerstad, 
Direktør IRIS Forskningsinvest AS