iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Høydepunkter i 2016

SIKKERHETSKULTUR

SIKKERHETSKULTUR, ARBEIDSHELSE OG ULYKKER I NORSK LANDBRUK

 Forskere ved IRIS har i samarbeid med Bygdeforskning i Trondheim og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs hospital i Trondheim studert sikkerhetskulturen i norsk landbruk. Et av resultatene er at nesten halvparten (44%) av bøndene som ble kartlagt i studien arbeidet mer enn 1700 timer (mer enn ett industriårsverk). Skadeforekomsten øker i takt med antall arbeidstimer og varierer etter produksjonsform. 
VELFERDSSTATEN

ARBEIDSINNVANDRERNES MØTE MED DEN NORSKE VELFERDSSTATEN

 I prosjektet PAR Migration Navigator har forskningsteamet ved IRIS samarbeidet med forskere fra Gdansk og Warszawa om polsk arbeidsmigrasjon til Rogaland, og om hvordan dette påvirker familielivet. Forskerne ved IRIS har særlig studert familiers møter med ulike kommunale tjenester. 
BIDRAG

BIDRAG TIL SPESIALNUMMER I ”EUROPEAN PLANNING STUDIES”

 Innovasjonsforskerne ved IRIS samarbeider tett med internasjonale forskere og forskere ved UiS, UiA, Agderforskning og Høgskolen på Vestlandet om regionale innovasjonsstudier. Med grunnlag i VRI-prosjektet har disse forskerne bidratt til utgivelse av et spesialnummer i tidsskriftet European Planning Studies med hele 12 artikler.
SEMINAR

STOR INTERESSE FOR ÅRETS DRILLWELL SEMINAR 2016

 Det årlige DrillWell-seminaret på Sola Strand Hotell samlet mer enn 80 deltagere og satte dermed deltagerrekord. For første gang var seminaret åpent for deltagere utenfor senteret, som fikk oppleve to dager fulle av interessante foredrag innen bore- og brønnteknologi.
RAMMEAVTALE

RAMMEAVTALE MED STATOIL

 I juni 2016 signerte IRIS og Statoil en rammeavtale for forskning og utvikling innen områdene energi, biomiljø og samfunn. Både IRIS og Statoil forventer at avtalen vil bane vei for økt samarbeid og flere fellesprosjekter. – Vi trenger å redusere utgiftene knyttet til lansering av nye prosjekter, og innen områder som automatisert boring og plugging og forlating av brønner er det helt naturlig å knytte til seg IRIS sin kompetanse på området, uttalte Elisabeth B. Kvalheim, Chief Technology Officer i Statoil. 
BOREAUTOMATISERING

FOKUS PÅ DATA FOR BOREAUTOMATISERING

 I mai arrangerte IRIS et seminar viet temaet «data for boreautomatisering», og mer enn 50 deltagere fra industrien, akademia og offentlig sektor deltok. John Macpherson (senior technical advisor) fra Baker Hughes holdt presentasjon om dataeierskap innen boreautomatisering og Eric Cayeux (forskningssjef) fra IRIS snakket om utfordringer rundt innsamling av data.
SKJ%C3%86VELANDPRISEN

PHD STUDENT IRENE RINGEN MOTTOK DEN FØRSTE SKJÆVELANDPRISEN

 Under den årlige IOR-konferansen på Universitetet i Stavanger i mai ble Skjævelandsprisen utdelt for første gang. Den gikk til PhD student Irene Ringen ved IRIS, for hennes presentasjon under konferansen hvor hun la fram sitt forskningstema på en klar og lettfattelig måte. 
CALIFORNIA

IRIS-SAMARBEID MED MBARI-FORSKERE FRA CALIFORNIA

 The MBARI environmental sampling processor (ESP) ble utviklet av Monetery Bay Aquarium Research Institute, og er et overvåkingsintrument som kan oppdage mikroskopisk oljesøl i saltvann. Dette høyavanserte instrumentet ble, for aller første gang i Europa, testet ut på Biomiljø sitt laboratorie i Mekjarvik i løpet av våren 2016. Besøket ble dekket av NRK Rogaland.
SUREAQUA

SUREAQUA - NORDIC CENTRE OF EXCELLENCE INNEN BIOØKONOMI

 I desember ble IRIS tildelt rundt 30 millioner NOK til finansiering av et nytt senter for forskning innen bioøkonomi. Senteret skal ledes av seniorforsker Fiona Provan ved IRIS Biomiljø og har som mål å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene.
RISAVIKA

BLÅGRØNT SKIFTE I RISAVIKA

 I november ble det klart at teknologisenteret Risavika Gas Centre i Sola kommune omstilles fra gassteknologi til et nasjonalt senter for bioteknologi. Norske Shell selger teknologisenteret til statsforetaket Siva for 37 millioner kroner. Siva leier ut anlegget til IRIS-selskapet Biosentrum AS som skal stå for den daglige driften. I bildet ser vi Torkell Gjerstad i IRIS Forskningsinvest og Jan Soppeland i Shell.