iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Disponering av årsresultat

Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet IRIS på 4 319 512 kroner blir disponert på følgende måte:

Overført til annen egenkapital 4 319 512 kroner