iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Årsberetning 2016

IRIS er et flerfaglig forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling av høy vitenskapelig kvalitet og relevans for brukerne. Vår forskning skaper verdier ved at kunnskapen blir tatt i bruk gjennom aktiv formidling og kommersialisering av våre forskningsresultater.
Det var en krevende start for IRIS i 2016, men gjennom aktive tiltak i organisasjonen i løpet av året endret situasjonen seg til det bedre og vi endte totalt opp med et positivt resultat både faglig og økonomisk. Innsparingene som ble iverksatt i 2015 gav etter hvert resultater og vi fikk tilslag på mange og viktige forskningssøknader i løpet av året.

Gode eksempler på aktiviteter som ble startet opp i 2016 er prosjektet ”Demonstration of Automated Drilling Process Control”, som ledes av Ullrigg Bore og Brønnsenter. Gjennom dette prosjektet vil Ullrigg bli utstyrt med en fullautomatisert robotisert borepakke som vil bli integrert med andre systemer for å demonstrere ulike automatiserte boreprosesser i full skala. Av andre faglige aktiviteter innen petroleumsforskning kan vi trekke frem Plug & Abandonment som er et av satsingsområdene for IRIS Energi. Det meste av forskningen på dette feltet er knyttet til DrillWell, som er et samarbeid mellom forskningsmiljøene i Stavanger og i Trondheim. Et annet eksempel er etableringen av et nordisk senter for bioøkonomi. Prosjektet fokuserer på en bærekraftig utnyttelse av havet og har status som Nordic Centre of Excellence med finansiering fra NordForsk. Senteret ledes av IRIS og har samarbeidspartnere innen forskning og næringsliv i flere nordiske land. Vår samfunnsforskning har også i 2016 fått god oppmerksomhet i media og vi har deltatt aktivt i samfunnsdebatten rundt viktige spørsmål som oljenedturen og omstillingsbehov i regionen.

Med slagordet «It´s rock science» deltok IRIS også denne gang på ONS i Stavanger. Tema var økt oljeutvinning og ny boreteknologi. Denne gangen hadde vi også flere tekniske foredrag som dekket store deler av vår petroleumsforskning. Standen ble svært godt besøkt både av bransjefolk, kollegaer og politikere, og ble nominert til beste stand. I en evalueringsrapport fra Forskingsrådet får IRIS svært god omtale. Om IRIS sine sterkeste sider sier rapporten at «IRIS har en ledende posisjon innen automatisert boring, reservoarmodellering og IOR/EOR». Instituttet har hatt gode driftsresultater og god lønnsomhet over tid. IRIS har også oppnådd vesentlige gevinster gjennom salg av IRIS-initierte oppstartsselskaper. Av anbefalinger som IRIS må jobbe videre med, nevnes viktigheten av å utrede ulike muligheter for fremtidig partnerskap eller fusjoner.

På slutten av året ble det lansert en intensjonsavtale som kan gi Sør- og Vestlandet ett samlet forskningsselskap. Avtalen åpner for at Bergens-baserte Uni Research og CMR, IRIS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning og Teknova kan slås sammen. Intensjonsavtalen er inngått av eierne av de fem selskapene. I meldingen står det bl.a. at et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning. 

Helt på slutten av året fikk vi nyheten om at vårt datterselskap IRIS-Forskningsinvest AS hadde fått solgt alle aksjene i teknologiselskapet Calysta Inc. (USA). Midlene fra dette salget vil bli investert i mer og enda bedre forskning, samtidig som det gir et grunnlag for ytterligere kommersialiseringer av viktig forskning fra IRIS.

Alle disse eksemplene viser hvordan forskning og forskningsaktiviteter ved IRIS skaper verdier i samfunnet. Flere gode eksempler på dette er vist som høydepunkter og verdiskaping i årsrapporten.
Stavanger 21. april 2017
iris-sign-norwegian
PT6A2116%20kopier