iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Ullrigg Bore- og Brønnsenter (UBBS)

Ullrigg Bore- og Brønn Senter, UBBS, ble skilt ut fra IRIS Energi som egen avdeling i IRIS i 2015, og holder i dag 24 personer. Herav er 8 prosjektledere, 8 prosjektmedarbeidere inkludert faggrupper, 4 personer er dedikert til TFL (Trough Flow Line) for Statoil og 4 personer jobber innen administrativ ledelse. Bakgrunnen for utskillelsen var å øke synligheten internt og eksternt. UBBS jobber i all hovedsak med aktiviteter innen testing, verifisering, kvalifisering og trening på ny teknologi innen boring og brønn. UBBS er tett knyttet til IRIS Energi. IRIS Energi har erfaring og historie for å levere prosjekter mot industrien som også inneholder elementer av verifisering og kvalifisering av løsninger. Dette blir i stor utstrekning gjennomført på vår landbaserte borerigg Ullrigg.

Testanlegget arbeider innenfor tre hovedområder; Ullrigg, Høytrykkstesthaller og TFL. På Ullrigg kjøres prosjekter relatert til aktivitet rundt boredekksmaskiner eller bruk av utstyr og systemer på boredekk. Inkludert i denne kategorien er aktiviteter innen boreslamshåndtering. To av UBBS sine prosjektledere er også medlemmer av Rogaland Fylkes fagprøvenemd innen brønnteknikk. Alle fagprøver innen dette faget avlegges ved Ullrigg, ogi løpet av 2015 eksaminerte vi 189 prøvekandidater i faget. 

Vårt andre aktivitetsområde er brønnutstyr og tjenester. Egne spesialutviklede testområder håndterer testing av ulike produkter og tjenester for bruk i brønn. Det er strenge krav til håndtering av høy energi, en kombinasjon av høyt trykk og temperatur. Aktiviteter innenfor dette området er også det som representerer det største volumet av oppdrag.

Det tredje området er TeamTFL, avdelingen som utfører Trough Flow Line service for Statoil på Snorre-A. Dette teamet har i 2015 utført og bistått i syv offshore operasjoner. Disse brønnintervensjonsoppdragene har blitt utført på budsjetterte tider og bidratt til økt produksjon og regularitet på Snorre feltet. 

KHMS står sentralt på Ullrigg Bore- og Brønn Senter. I 2015 ble det gjennomført to kampanjer for å opprettholde fokus på HMS og innrapportering av hendelser. Det har de siste årene vært god kultur for avviksrapportering på UBBS, og nær en tredel av rapportene er forbedringsforslag og positive observasjoner. Dette er gode bidrag til stadig forbedring av kvalitet og sikkerhet på testanlegget. UBBS fikk sammen med IRIS for øvrig gode tilbakemeldinger på revisjoner relatert til Achilles JQS, ISO 9001 og ISO 14001. 

2015 står tilbake med to viktige milepæler; Installasjon av verdens første boredekksrobot innkjøpt fra Robotic Drilling Systems, RDS og sammenstillingen av verdens første robotiserte borerigg, Continuous Motion Rig, CMR, for West Drilling Products.

Begge disse prosjektene er å betrakte som kvantesprang innen topside boreutstyr/systemer og representerer en revolusjon innen fullautomatisert boring uten bruk av personell. Mens RDS på sin side vil dekke et betydelig markedspotensial for «retrofit», vil West sikte mot nybygg. Begge disse prosjektene har gitt UBBS og IRIS god markedsføring. Flere hundre besøkende fra inn og utland har vært innom i løpet av året og fått et innblikk i den fleksibilitet, profesjonalitet og verdi UBBS representerer som testsenter for ulike prosjekter og produktutvikling. 

IRIS har som et strategisk mål å videreutvikle automatisert boring. IRIS Energi har fokus på utvikling av funksjoner og tjenester innfor dette, mens UBBS søker å støtte FoU og industrienes behov for en arena for uttesting av disse. Siste halvdel av 2015 ble det arbeidet med en større Demo2000 søknad for å etablere et unikt fullautomatisert laboratorium innen boring og brønn. 
PT6A5115%20kopier
iris09
PT6A5015%20kopier_speilvendt