iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Velferdsteknologi

Samfunnsavdelingen har jobbet med velferdsteknologi i flere år, og i 2015 ble det definert som et satsingsområde. I våre prosjekter er vi særlig opptatt av hvordan kommunen som tjenesteyter, den enkelte tjenestemottaker og leverandører forholder seg til velferdsteknologi.

I 2015 har vi blant annet undersøkt:
 • En kommunes utprøving av en ny trygghetspakke bestående av brannvarsler med direkte varsling til brannvesen, trådløs snoralarm og trygghetsalarm som automatisk varsler fall
   
 • En kommunes strategiske tekning omkring velferdsteknologi
   
 • Erfaringer med elektronisk individuell plan
   
 • Et verktøy for sikre systematisk og individuell aktivisering av sykehjemsbeboere
   
 • Leverandørers satsinger på velferdsteknologi 
iStock_000011483191Small
Foto: Istock