iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Velferd

Velferdsforskningen omfatter helsetjenester, velferdsteknologi, bedriftshelsetjenester, arbeidsinnvandring, rusomsorg og boligpolitikk, samt kulturelle og samfunnsmessige endringer i et langsiktig perspektiv.

I 2015 har vi forskningsfunn om:
  • Rådgiverne i skolen og deres rolle og arbeidshverdag mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet
     
  • Endringer i kommunenes praksis rundt svangerskapsog småbarnsomsorgen etter gjennomføring av opplæringsprogrammet «Tidlig inn»
     
  • Polske migranter i Norge, arbeidsinnvandrerfamilienes møte med offentlig sektor og om kommunikasjon mellom lokale myndigheter og arbeidsmigranter om kjønn 
     
  • Prosjektet SkillsREAL studerer lærings- og kompetansepotensialet på arbeidsplassen blant unge voksne, eldre arbeidstakere og innvandrere.

Boken: «Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring» som er et resultat av 4 års studier av samfunnsmessige og kulturelle endringsprosesser i Stavanger. Den kultursosiologiske doktorgradsavhandlingen «Folk om forskjellar mellom folk» er også en del av resultatet av denne forskningen.
iStock_000011483191Small
Foto: Istock