Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Politikk

Forskningen dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, og iverksetting og evaluering av reformer i offentlig politikk.
 

I 2015 har vi studert:

  • Konsekvenser av samstyring for administrativ ledelse og hva endrede styringsregimer medfører for lederrollene.
     
  • Holdninger blant fiskere i seks lokalsamfunn på Vestlandet og i Nord-Norge til petroleumsvirksomheten generelt og seismiske undersøkelser spesielt. 

Vi har deltatt aktivt i kommunereformprosessen både ved deltakelse i fylkesmannens ressursgruppe og ved mange foredrag og avisinnlegg i Rogaland.