iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Politikk

Forskningen dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, og iverksetting og evaluering av reformer i offentlig politikk.
 

I 2015 har vi studert:

  • Konsekvenser av samstyring for administrativ ledelse og hva endrede styringsregimer medfører for lederrollene.
     
  • Holdninger blant fiskere i seks lokalsamfunn på Vestlandet og i Nord-Norge til petroleumsvirksomheten generelt og seismiske undersøkelser spesielt. 

Vi har deltatt aktivt i kommunereformprosessen både ved deltakelse i fylkesmannens ressursgruppe og ved mange foredrag og avisinnlegg i Rogaland.
PT6A3840%20kopier