iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Organisatorisk sikkerhet

Sentrale forskningstema på dette feltet er HMS, organisatorisk sikkerhet, kompleksitet, tillitens betydning for sikkerhet, samt utvikling av gode og pålitelige måleverktøy på HMS.

Forskningsresultater:
  • Prosjektet «Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk» har funnet at bønder forholder seg til forebygging av ulykker gjennom praktiske tiltak. Derimot viser resultatene at det å etablere systemer for HMSarbeidet synes mer utfordrende da slike systemer betraktes som myndighetspålagte krav, og det krever ressurser og assistanse utenfra for å etablere sammenheng mellom slike systemer og praksis.
  • Et prosjekt for Husbanken viser at strategier som skal bidra til samordning på tvers av etater og enheter innen det offentlige, utfordres av at etatene har ulik kognitiv forståelse av oppgaven og at dette i neste omgang kan resultere i mindre samlet opptreden i oppgaveløsningen.
PT6A3758%20kopier