iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Næringsliv og arbeidsmarked

Forskningen omfatter overvåkning av konjunkturutviklingen på Vestlandet, bransjerelaterte studier innenfor petroleum, landbruk og samferdsel og studier av koblingen mellom arbeidsmarked og kompetanse. 

I 2015 har vi forsket på:
 • Industribyggerne: ansatte i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med særlig fokus på leverandørbedriftenes ansatte relatert til eksport
   
 • Den nåværende og framtidige økonomiske utviklingen i bedrifter og næringer på Vestlandet
   
 • Næringer med utviklingspotensiale på Vestlandet
   
 • Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten
   
 • Transport, logistikk, gods og reisevaner i Rogaland og på Vestlandet
   
 • Følgeforskning av PIMES prosjekt: Innføring av løsninger/ teknologi ved nye byggeprosjekter
iris02