iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Innovasjon

Innovasjonsforskningen har sitt fokus på studier av regionale innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser mellom private og offentlige virksomheter. Medarbeiderdrevet innovasjon har vært et satsingsområde i 2014 og i 2015.

I 2015 har vi forsket på:
 • Kommunens strategier for å ta i bruk EU programmer som et virkemiddel i deres innovasjonsarbeid
   
 • Medarbeiderdrevet innovasjon i kommuner med fokus på innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, spredning av innovasjoner og medarbeiderdrevet innovasjon
   
 • Lokal identitet som driver for Medarbeiderdrevet innovasjon
   
 • Drivere for, betydningen og effekter av spin-offs
   
 • Virkemiddelapparat og sammenhengen mellom disse
   
 • Fremvekst av nye stier på Vestlandet og betydningen av regionalt lederskap
   
 • Finansnæringens betydning for regional utvikling og spesielt for utvikling av nye stier
   
 • Globale innovasjonsnettverk og betydningen av hovedkvarter
PT6A3508%20kopier