Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Innovasjon

Innovasjonsforskningen har sitt fokus på studier av regionale innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser mellom private og offentlige virksomheter. Medarbeiderdrevet innovasjon har vært et satsingsområde i 2014 og i 2015.

I 2015 har vi forsket på:
 • Kommunens strategier for å ta i bruk EU programmer som et virkemiddel i deres innovasjonsarbeid
   
 • Medarbeiderdrevet innovasjon i kommuner med fokus på innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, spredning av innovasjoner og medarbeiderdrevet innovasjon
   
 • Lokal identitet som driver for Medarbeiderdrevet innovasjon
   
 • Drivere for, betydningen og effekter av spin-offs
   
 • Virkemiddelapparat og sammenhengen mellom disse
   
 • Fremvekst av nye stier på Vestlandet og betydningen av regionalt lederskap
   
 • Finansnæringens betydning for regional utvikling og spesielt for utvikling av nye stier
   
 • Globale innovasjonsnettverk og betydningen av hovedkvarter