iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Forskningskommunikasjon

Forskerne er opptatt av å dele kunnskapen de henter ut av ulike FoU-prosjekter. Året 2015 hadde en høy andel av forskningsformidling via vitenskapelige artikler i fagtidsskrifter og bokkapitler. Forskerne leverte flere bidrag innen disse to kategoriene, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kommer bokutgivelse, konferansepaper, foredrag, rapporter, kronikker og annen deltakelse i samfunnsdebatter. 

2015 var året da historien om samfunnsendringer i kjølvannet av oljevirksomheten ble ført i pennen av forskere ved IRIS Samfunnsforskning. Boken «Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring» ble utgitt av forlaget Cappelen Damm høsten 2015. Boken baserer seg på alle den kunnskap forskerne har fått ut av flerårig forskning innen temaet. Boken ble lansert på to ulike arrangementer og hadde rekordoppslutning av allmuen som ville høre forfatterne gi et innblikk i historien.

Artikkelen om ”Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen - forhandlingspraksis og lederegenskaper” ble, i februar 2015, kåret til beste artikkel i norsk statsvitenskapelig tidsskrifts 2014-årgang. Artikkelen er et samarbeid mellom forskere ved IRIS Samfunnsforskning og Høgskolen i Oslo og Akershus.
foto%20elisabeth%20t%C3%B8nnessen%20(60)