iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Arbeidsorganisering

Hvordan organisering av arbeid i og mellom bedrifter påvirker og samvirker med forhold knyttet til arbeidsmiljø, HMS, arbeidstid, innovasjon og effektivitet. 

Forskningsfunn:  

  • Det tradisjonelle skillet mellom manuelt og ikke-manuelt arbeid beskriver fortsatt høyst relevante forskjeller i ansattes autonomi i det moderne arbeidslivet, men i tillegg finner vi en viktig skillelinje mellom de som må jobbe tett på ansatte i andre bedrifter og ikke.
     
  • Større verkstedsbedrifter må tilby arbeidstidsordninger med lange friperioder for å tiltrekke seg den best kvalifiserte arbeidskraften (pendlere). Bruk av 14/21 ordning (to uker på, tre uker av) er ønsket av mange og våre funn viser at ordningen kan fungere godt for både pendlere og fastboende når det er noe man velger frivillig.
PT6A3758%20kopier