iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Forskningsinvest

Verdien av porteføljeselskapene hos IRIS Forskningsinvest AS hadde en fortsatt sterk vekst i 2015. Balanseført verdi av tilknyttede selskaper økte fra 59 millioner kroner i 2014 til 62 millioner kroner i 2015. Denne økningen var i hovedsak knyttet til aksjeposten i Calysta Inc, et selskap basert i Silicon Valley utenfor San Fransisco. Calysta satser stort på produksjon av bioprotein til fiskefôr. Teknologien er utviklet i Norge og er basert på fermentering av naturgass eller biogass. Selskapet gjennomførte i 2015 to emisjoner mot eksisterende og nye aksjonærer på til sammen USD 40 millioner. Det foreligger nå konkrete planer om fullskala produksjon av bioprotein.

Selskapet Sekal AS la i 2015 om sitt forretningskonsept, mot å være en teknologi-leverandør og bare i mindre grad yte tjenester. Flere oljeselskap tar nå i bruk DrillScene for overvåkning og diagnose av boreoperasjoner, og dette skjer i samarbeid med internasjonale oljeservice-selskaper. Brukerne melder i økende grad om vesentlig bedre effektivitet i sine brønnprosjekter.

Selskapet BiotaGuard AS måtte melde oppbud i 2015. Markedet for deres teknologi for havmiljø-overvåkning har alltid vært utfordrende, noe som ble ytterligere forsterket av markedssituasjonen i oljevirksomheten. Denne situasjonen påvirker også kommersialisering av F&U mer generelt. Det gjelder særlig prosjekter som er avhengig av industristøtte.
PT6A5175%20kopier