iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fornybar energi

Geotermisk energi er ansett som en fornybar energikilde. En av de viktigste premissene knyttet til økonomisk sunne geotermiske kraftverk, er kostnadskontroll knyttet til konstruksjon av geotermiske brønner. Disse brønnene blir i all hovedsak konstruert på tilsvarende måte som for olje- og gassbrønner, men er mer krevende grunnet høye temperaturer og hardt fjell. IRIS Energi ser store muligheter for å benytte kompetansen innenfor boring og brønn på geotermiske brønner og fikk i løpet av 2015 finansiering for tre prosjektforslag knyttet til geotermisk boring; «GeoWell» som er et EU-prosjekt sammen med et stort europeisk forskningskonsortium, «Feasibility of deep geothermal drilling in Ålgård» og EnergiXprosjektet INNO-Drill. IRIS Energi er også med på FMEsøknaden GeoS og står som ansvarlig for arbeidspakken som omhandler boring og brønn.

CO2 lagring og bruk av CO2 er en viktig del av IRIS sin prosjektportefølje innenfor fornybar. Vi er aktive deltagere både i nasjonale og internasjonalt nettverk. IRIS deltok i forberedelse av FME ATHENA søknaden som ledes av Uni Research. IRIS er fullt medlem i EERA (European Energy Research Alliance) JP CCS og er i Executive Committee av CO2GeoNet. Begge nettverkene har en tett dialog med EU- kommisjonen, arrangerer og deltar på konferanser, holder kurs og søker om EU midler til forskningsprosjekter.

REPP-CO2 som finansieres av Norway Grants er vårt største CO2 prosjekt. Det ledes av CGS (Czech Geological Survey) men IRIS har en stor del av prosjektet. IRIS bidrar innen geologiog reservoar modellering og risikohåndtering. Prosjektet gjennomføres i 2015 og 2016 og er rettet mot en CO2- lagringspilot i Tsjekkia.