iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

​Boring og brønn – sikrere og mer effektive prosesser

Automatisert boring er fremdeles et av hovedsatsingsområdene for IRIS Energi. Det er gledelig å se en økende interesse for teknologien i industrien bl.a. for å redusere borekostnadene. Dette, sammen med IRIS sin internasjonale annerkjennelse, gir grunnlag for nye prosjekter, publikasjoner og invitasjoner til å delta på internasjonale arenaer. Når vi vet hvor viktig rolle det virtuelle miljøet har spilt for forskningen innenfor automatisert boring, så var det svært gledelig å få bevilgning til Virtuell Arena gjennom infrastrukturprogrammet til Forskningsrådet. 48 millioner over 3 år vil gi nasjonal tilgang til en unik utviklings- og testarena, og ikke minst være et topp moderne hjelpemiddel i petroleumsundervisningen for både norske og internasjonale universiteter. 

IRIS boring og brønn ble i evalueringen av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene fremhevet som et miljø som presterer svært bra, og fikk som eneste norske institutt høyest mulig karakter når det gjelder forskningsmessig relevans og påvirkning.

DrillWell senter for økt oljeutvinning
SFI DrillWell ble etablert i 2011 og er et senter for forskingsdrevet innovasjon. Senteret ledes av IRIS med SINTEF, UiS og NTNU som forskningspartnere. I 2015 ble Lundin med som industripartner. DrillWell har dermed finansiering fra fem oljeselskaper i tillegg til finansiering fra Forskningsrådet. Disse er Statoil, ConocoPhillips, DetNorske, Wintershall og Lundin. DrillWell fikk innvilget tre tilleggsprosjekter fra Forskningsrådets Petromaks2-program i 2014 og 2015, og har framover en totalfinansiering på 50 MNOK pr. år.

Senteret har økt fokus på internasjonalt samarbeid. Gjennom tilslag i det nyetablerte forskningsrådsprogrammet INTPART, leder nå DrillWell et prosjekt under NorTex paraplyen som vil øke samarbeidet mellom Norge og Texas. Prosjektet vil gi forskerutveksling, felles publikasjoner og arrangere felles arrangementer. Deltakere i prosjektet er SFI Offshore Mekatronikk, GCE NODE og universitetene Rice og UT Austin i Texas. 

Hovedresultater fra DrillWell i perioden 2011-2015:
  • Det er utviklet en computermodell som brukes til å optimalisere rensing av brønner for borekaks. Modellen har allerede gitt stor nytteverdi ved bruk for brønner på norsk sokke
  • Det er blitt gjort eksperimenter for å studere hvordan sement i brønner kan degraderes om brønnen utsettes for temperaturvariasjoner ved veksling mellom produksjon og injeksjon. Arbeidet forventes å få betydning for optimalisering av sementblandinger.
  • I fullskala eksperimenter er det vist at det er mulig å oppnå god plassering av sement i et produksjonsrør og i ringrommet mellom produksjonsrøret og foringsrøret, for brønner som skal plugges og forlates permanent. Dette resultatet kan bidra til stor kostnadsbesparelse ved at en unngår å trekke produksjonsrøret før brønnen plugges.
Forskningsrådet har godkjent senterets planer for fase 2, som løper fra sommeren 2016 til sommeren 2019.

Plugging og forlating av brønner
Plugging og forlating (P&A) brønner er et strategisk satsingsområde for IRIS Energi. I løpet av 2015 ble det utviklet åtte ulike prosjektforslag som adresserte problemstillinger innenfor P&A, samtidig som vi sluttførte eksperimentene knyttet til prosjektet «Tubing left in hole». I løpet av 2015 fikk vi finansering for tre av prosjektforslagene; «Cementing Irregular Wellbore Geometries», «Leakage risk assessment for plugged & abandoned wells» og «Technologies for barrier evaluation», til sammen har disse et budsjett i størrelsesorden 46 MNOK.
iris13