iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Økt utvinning

Hovedaktivitetene foregikk innenfor rammene av de to forskningssentrene Nasjonalt Senter for Økt Oljeutvinning og COREC. I 2015 arrangerte det Nasjonale Senteret den første IOR NORWAY konferansen på UiS. Konferansen var svært vellykket med over 300 deltakere fra industrien, forskningsinstitutter og akademia.

Polymerinjeksjon for å øke utvinningen
Et av prosjektene innenfor økt utvinning så på hvordan vi kan unngå degradering av polymere i injeksjonsventilene

Polymerinjeksjon er en lovende og velkjent metode for økt utvinning. Polymerer øker vannviskositeten, noe som fører til et gunstigere mobilitetsforhold mellom vann og oljen. Dette fører igjen til forsinket vanngjennombrudd og økt oljeproduksjon. Men det er også kjent at polymerløsninger degraderer når løsningen pumpes gjennom standard ventiler for å redusere injeksjonstrykket, og dermed blir viskositeten og potensiale for økt utvinning redusert. En av utfordringene er hvordan man bør injisere polymerløsninger uten å redusere potensialet for økt utvinning.

En storskala-polymerdegraderingstest ble høsten 2015 utført av Halliburton, IRIS og SNF. Test-matrisen inkluderte ulike polymertyper, konsentrasjoner, trykkfall og ventilkonsepter. Det ble bekrefta at standard ventiler vil føre til uakseptabelt høy degradering, mens degraderingen kan reduseres betydelig ved å øke polymerkonsentrasjon, bruke ventiler i serie eller øke lengden på ventil. Det ble vist at det ikke er trykkfallet, men effektiv skjærhastighet som styrer degradering og at resultater utført ved ulik skala er kompatible. 

Bedre reservoarmodeller
IRIS publiserte den første artikkelen om bruk av ensemblebaserte metoder for å forbedre reservoarmodeller i 2002. IRIS har hatt store forskningsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet innen dette området helt siden 2004. I 2015 ble det tredje store Petromaks-prosjektet avsluttet, et samarbeidsprosjekt mellom IRIS, Uni Research CIPR og MinesParisTech. Prosjektet, Reservoar data-assimilering for realistisk geologi, har fokusert på å videreutvikle ensemblebaserte metoder for å karakterisere komplekse geologiske egenskaper i oljereservoar (f.eks. plutselige overganger mellom ulike faciestyper, forkastninger, sprekker etc.). Målet har vært å historietilpasse modellene uten å ødelegge egenskapene som skal være der. 

I løpet av prosjektet har vi videreutviklet metodene våre på følgende områder: data-assimilering, parametrisering og integrert arbeidsflyt. En viktig del av prosjektet har vært å beskrive for industrien hvilke metoder som bør brukes for ulike reservoar, og i 2015 ble de mest lovende metodene utviklet i løpet av prosjektet anvendt og demonstrert på et felt. Resultatet av dette studiet er akseptert for publisering i SPE Journal. 

I løpet av prosjektet på 3,5 år har vi publisert 32 journalartikler og 16 konferanseartikler i tillegg til flere foredrag og postere ved konferanser samt flere rapporter. I 2015 arrangerte vi også den 10. konferansen på ensemblebaserte metoder, en konferanse med god deltakelse fra både industri og akademia til tross for kostnadskuttene i oljebransjen. Vi vet at metodene utviklet i dette og foregående prosjekter er tatt i bruk av flere oljeselskap som opererer på norsk sokkel og inkludert i kommersielle produkter oljeselskapene bruker. Det tok litt over ti år fra første artikkel ble publisert av IRIS til metoden ble bredt implementert i Norges største oljeselskap. I 2015 startet vi det fjerde store prosjektet for å utvikle metoden enda et steg, denne inkluderer vi 4D seismikk. Industrien ser viktigheten av å inkludere denne big-data informasjonen i reservoarmodellene slik at de kan ha enda bedre grunnlag for å ta de riktige avgjørelsene, og det skal vi hjelpe dem med å gjøre på best mulig måte. 
PT6A5176%20kopier