iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Energi

Energiavdelingen er den største avdelingen i IRIS og bestod i 2015 av fem forskningsgrupper i tillegg til Petroleumslaboratoriet, ledelsen og administrasjonen. Bore og brønnteknologi, økt oljeutvinning, risikoanalyse og fornybar energi er våre hovedområder. Vi er i forskningsfronten internasjonalt innenfor automatisert boring og økt utvinning. 

I tillegg til stor aktivitet innenfor petroleum, har vi i 2015 styrket vår posisjon innenfor geotermisk energi og CO2 lagring. IRIS har valgt helseforskning og big data som nye satsingsområder, og forskere fra Energiavdelingen har bidratt aktivt i arbeidet med å utvikle disse satsingsområdene. Vår internasjonale prosjektportefølje er større enn tidligere. Vi er partner i flere H2020 prosjekter og prosjekter finansiert av Norway Grants. Finanseringen fra Forskningsrådet til å etablere NorTex Data Science Cluster gir oss gode muligheter til å utvikle vårt internasjonale samarbeid med USA videre.

I 2015 har vi ytterligere styrket vårt samarbeid med industrien.
PT6A3530%20kopier
iris37
iris44