iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fremtidens teknologi for marin overvåking og akvatisk miljø

Vår kompetanse innen mikrobiologi, molekylærbiologi og analytisk kjemi bidrar til videreutvikling av Norges primærnæringer; olje og gass samt fiskeri og havbruk. Bioøkonomi - biologiske ressurser i produksjon av mat, energi og produkter i et bærekraftig kretsløp - er et strategisk viktig område for IRIS. Vi har igangsatt flere prosjekter med fokus på utnyttelse av restråstoff fra industri og matproduksjon. Et eksempel på dette er restprodukter fra melkeproduksjon som gjennom biodegradering og fermentering kan omdannes til protein som kan benyttes i dyrefôr.

Nedbrytning av oljespill i Arktis
I 2015 ble arbeid på arktisk oljevernberedskap og bioteknologi igangsatt, og et forskerteam fra IRIS deltok i et omfattende feltarbeid på Svalbard i vinter- og vårperioden. IRIS’ prosjekt er en del av en stor satsing innen arktisk oljevernberedskap finansiert av IOGP, International Association of Oil and Gas Producers, og omhandler nedbrytning av råolje i arktisk miljø. Forskerne undersøker sammensetningen av mikrobielle populasjoner og deres innvirkning på biologisk nedbryting av råolje i det arktiske marine miljø inklusive havis, og effekten av ulike oljevernteknologier. Dette arbeidet har flere felles trekk med MOAB-prosjektet ovenfor.

Gassfermentering
En sterk industriell relevans legges til grunn for IRIS Biomiljø sin satsing på gassfermentering som en aktivitet det er viktig å fokusere på både nasjonalt og internasjonalt.
BioProtein_4%20Foto_Elisabeth%20T%C3%B8nnessen