Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

ULLRIGG

Ullrigg bidrar til innovasjon gjennom deltakelse i ulike fora for teknologiutvikling, arenaer for stimulering av teknologi overføring mellom bransjer ved å tilrettelegge for uttesting av disse ulike elementene. Representanter fra UBBS bidrar i teknologievalueringer sammen med Validé, hvor en søker å bidra med erfaring innen teknologiutvikling. Målet er å gi en starthjelp til gründere for å unngå forsinkelser og sikre målrettet vei til teknologiske prototyper.

Infrastrukturen benyttes videre i planlegging av prosjekter for å sikre at anlegget er klart til kundetesting når løsningen er klar. Gjennom kunnskapsdeling om testfasen stimulerer Ullrigg til utvikling av prosjektforslag industrielt og internt hos IRIS.
Oddvar Skjæveland 
Direktør Ullrigg Bore- og Brønn Senter