iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

ULLRIGG

Ullrigg bidrar til innovasjon gjennom deltakelse i ulike fora for teknologiutvikling, arenaer for stimulering av teknologi overføring mellom bransjer ved å tilrettelegge for uttesting av disse ulike elementene. Representanter fra UBBS bidrar i teknologievalueringer sammen med Validé, hvor en søker å bidra med erfaring innen teknologiutvikling. Målet er å gi en starthjelp til gründere for å unngå forsinkelser og sikre målrettet vei til teknologiske prototyper.

Infrastrukturen benyttes videre i planlegging av prosjekter for å sikre at anlegget er klart til kundetesting når løsningen er klar. Gjennom kunnskapsdeling om testfasen stimulerer Ullrigg til utvikling av prosjektforslag industrielt og internt hos IRIS.
Oddvar%20Skj%C3%A6veland_1
Oddvar Skjæveland 
Direktør Ullrigg Bore- og Brønn Senter