iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Samfunnsforskning

Forskere ved IRIS og UiS samarbeider tett gjennom vårt felles innovasjonssenter. Et viktig prosjekt i perioden 2014-2016 er VRI-innovasjonsprosjekt. Prosjektet samler forskere fra IRIS/UiS, Agderforskning/UiA, NORUT/UiT og Høyskolen i Bergen. Sammen med internasjonale partnere studeres fremveksten av nye næringer og industri. Prosjektet har ikke bare bidratt til spennende forskning, men har også til et solid felles fagmiljø om regional innovasjonsforskning. Dette har styrket vårt felles Innovasjonssenter og ledet frem til nye initiativ, søknader og prosjekter.

IRIS Samfunnsforskning har i flere år satset på utvikling av forskning om «Medarbeiderdrevet Innovasjon» (MDI). Perspektivet er relevant for både offentlig og privat sektor. Eksempelvis pågår det en forskningsstudie av fire kommuner og hvordan de arbeider for å fremme MDI, utvikle en kultur og systemer som legger til rette for medarbeider drevet innovasjon. Gjennom VRI-prosjektet er det også gjennomført konkrete studier i industribedrifter. 

Samfunnsforskningen hos IRIS har de siste årene vært involvert i forskning knyttet til Velferdsteknologi. Forskningen kopler sammen nye behov i offentlig sektor (spesielt innenfor helsesektoren) og utvikling av nye produkter som tilbys av private virksomheter. Det er flere prosjekter som bygger kompetanse og kunnskap om denne «stien». Forskerne har arbeidet med Velferdsteknologi både ut fra kommuneperspektivet (piloter/test, storskala implementering og brukeroppfatninger) og leverandørperspektivet (strategier, kommunen som kunde). Feltet er likevel langt bredere, knyttet til Helsedirektoratets fire kategorier: 1) Trygghets- og sikkerhetsteknologi, 2) Kompensasjons- og velværeteknologi, Teknologi for sosial kontakt og 4) teknologi for behandling og pleie. Feltet bærer preg av et forskningsbehov, etterspørsel fra ulike aktører og stort potensiale for ulike disiplinære forskningsinnganger.
Einar%20Leknes_1
Einar Leknes
Direktør IRIS Samfunnsforskning