iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Biomiljø

Dypvannskoraller er en viktig økologisk del av det marine miljø. Korallene dannerlivsviktige Dypvannskoraller er en viktig økologisk del av det marine miljø. Korallene danner livsviktige skjulesteder for en rekke dyr i dypvanns-økosystemer og det trengs derfor metodikk for å overvåke korallenes helsetilstand. Dette krever inngående biologisk forståelse. IRIS Biomiljø har funnet fram til egnede metoder som ved hjelp av koraller kan måle biologisk baserte indikatorer på forurensing.

Korallene skaffer seg næring gjennom små polypper som ligner små «hender» som griper ut i vannet for å hente inn mat. En metode som IRIS Biomiljø har utviklet baserer seg på tolkning av bilder av hvordan korallenes polyppaktivitet påvirkes av mulige avfallsstoffer fra oljeboring. Serier av «øyeblikksbilder» gir grunnlag for å avdekke langtidsskader på korallene og det videre økologiske marine miljøet.

Arbeidet er utført gjennom prosjekter finansiert av forskningsråd og oljeindustri,både i Norge og i Brasil. Begge land har lignende miljøutfordringer knyttet til å unngå alvorlige skader på dypvannskorallrev. Oljeselskapene Statoil, Petrobrás og Total har vært spesielt engasjert i disse prosjektene.
Susanne%20Gitlesen_2
Susanne Gitlesen
Direktør IRIS Biomiljø