iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Innovasjon

IRIS driver for det meste med anvendt forskning. Det er derfor viktig for oss å bidra til at resultatene faktisk blir anvendt.
 
IRIS sin visjon utrykker dette slik: Vår forskning skaper store verdier! Reell innovasjon skjer når faktisk forbedring finner sted i næringsliv, politisk styring og offentlig forvaltning. 

Det er tre hovedelementer i dette bildet. Vi må definere og gjennomføre forskningen med grunnleggende vekt på anvendbarheten av resultatene. IRIS må videre bidra til at resultatene blir gjort tilgjengelig for dem som vil ha nytten. Det skjer på flere måter. De viktigste er kommersialisering av teknologi og aktiv formidling av resultater som skaper forståelse for betydningen og den praktiske anvendelsen. Det tredje elementet er vår forskning innenfor innovasjonsprosesser. Det styrker ytterligere vår evne til å skape store verdier.
Torkell%20Gjerstad_4
Torkell Gjerstad, 
Direktør IRIS Forskningsinvest AS