iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Omstillingstid åpner opp for nye forskningsområder

2015 har vært et år hvor vi gjennom flere evalueringer har fått dokumentert at vi har forskningsgrupper som er verdensledende innen sine områder, med både svært høy faglig kvalitet og relevans for våre kunder. Både innen boring og brønn og innen økt oljeutvinning konkurrerer vi med de beste internasjonale fagmiljøene. Vi har også fremragende  forskere innen andre fagområder som marin miljøforskning, innovasjonsforskning og forskning på risiko og sikkerhet. 
Våre testfasiliteter på Ullrigg har tatt en spennende posisjon innen automatiserte boreprosesser samtidig som IRIS fikk tildelt sin andre nasjonale infrastruktur som vi kaller «Virtuell arena». Her skal vi utvikle nye produkter og tjenester innen boring og brønn i et helt nytt simulatormiljø basert på den fremste ekspertisen vi har innen modellering og simulering.

Vårt kommersialiseringsselskap IRIS Forskningsinvest har i løpet av året konsolidert sin selskapsportefølje for å kunne fokusere på selskapene med størst verdipotensial. I løpet av året som er gått har flere av disse økt sin verdi vesentlig slik at porteføljen i dag har en total verdi på oppimot 150 millioner NOK. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger har ytterligere utviklet seg i året som er gått med flere nye søknader og prosjekter underveis. Et enda tettere samarbeid er under utredning for å styrke regionenes totale FoU-kapasitet.

2015 var også det året da vårt marked innen forskning ovenfor olje- og gassindustrien ble radikalt endret. Vi valgte derfor å initiere to nye satsingsområder; Helseteknologi og «Big data analytics». Helseteknologi omfatter nå aktiviteter i alle tre forskningsavdelingene med fokus på diagnostikk, modellering og simulering av medisinske data, samt forskning på ny velferdsteknologi. «Big data» har så langt fokusert på forskning mot «Smart city» sammen med UiS og Stavanger kommune, her vil det ligge mange nye muligheter fremover.

Et felles nytt initiativ mellom Universitetssykehuset i Stavanger, Universitetet i Stavanger, Greater Stavanger og IRIS er etableringen av «Norway Pumps & Pipes». Dette er forskning og innovasjonsaktiviteter som tar sikte på overføring av kompetanse og teknologi mellom medisin og olje. Grunntanken er at fagfolk som normalt ikke møtes i jobbsammenheng treffes og deler erfaringer og kunnskap som kan brukes av den annen part i utvikling av nye metoder, produkter og tjenester.

Som følge av det kraftige prisfallet på olje og dermed oljeselskapenes reduksjoner i sine investeringer har IRIS måtte redusere sine totale kostnader. Det har ført til at IRIS har nedbemannet med ca. 10% og innført en rekke andre kostnadsbesparende tiltak for å sikre overskudd for 2015. Dette har imidlertid bedriften fått til og ved inngangen til 2016 står vi nå mye bedre rustet til å møte den nye markedssituasjonen.

God lesning!

Ole Ringdal, Adm. dir.

 

"2015 var også det året da vårt marked innen forskning ovenfor olje- og assindustrien ble radikalt endret. Vi valgte derfor å initiere to nye satsingsområder; Helseteknologi og «Big data analytics»."

PT6A4890%20kopier
OLERINGDAL_SIGN
Ole Ringdal, Adm. dir