iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Høydepunkter i 2015

lakselus

IRIS TESTER DEN KOMBINERTE EFFEKTEN AV LAKSELUSMEDISIN

 Den økende bruken av skallskiftehemmeren diflubenzuron (DFB) for å bekjempe lakselus kan bli et problem for miljøet. I NFR-prosjektet Fluclim har IRIS Biomiljø gjort laboratorieforsøk med dypvannsreker (Pandalus borealis) for å undersøke om medisinfôr med DFB kan true lokale rekepopulasjoner.
svalbard

ARKTISK OLJEVERN - IRIS DELTAR I FELTARBEID PÅ SVALBARD

 I 2015 ble arbeid på arktisk oljevernberedskap igangsatt og et forskerteam fra IRIS deltok i omfattende feltarbeid på Svalbard i vinter- og vårperioden. 
boklansering2

UTGIVELSE AV BOKA «HVA HAR OLJEN GJORT MED OSS? ØKONOMISK VEKST OG KULTURELL ENDRING»

 Forskere ved IRIS oppsummerer samfunnsendringer i kjølvannet av den raske veksten i velferdsstaten Norge de siste fire tiårene. Boka er basert på forskning ved IRIS Samfunnsforskning og ble utgitt av Cappelen Damm forlag i desember 2015. Boka gir en grundig analyse av hva Stavanger by, i historisk-sosiologisk forstand, var før oljen og hva den har blitt til etter oljen.
n%C3%A6ringsminister

NÆRINGSMINISTEREN PÅ BESØK

 Monica Mæland kom sammen med sitt følge fra Nærings- og fiskeridepartementet og ordfører Christine Sagen Helgø. Sammen fikk de presentert IRIS sine planer for støtte til grensesprengende innovasjon, med påfølgende demonstrasjon av verdensnyheten RDS’ boredekksrobot som står installert på boredekket til Ullrigg.
iStock_000014103689Small

FIRE FORSKERE VED IRIS SAMFUNNSFORSKNING DISPUTERTE FOR DOKTORGRAD I 2015

 Avhandlingene var innom tema som «sosiale forskjeller mellom folk», «sikkerhetsutfordringer ved økt bruk av IKT innen energibransjen», «praksis i servicebedrifter for transnasjonale relasjoner» og «omdømmehåndtering i offentlig sektor».
virtual_arena

FORSKNINGSRÅDET BEVILGER STØTTE TIL VIRTUELL ARENA

 Forskningsrådet bevilget 48 MNOK til å realisere Virtuell Arena, et prosjekt som også er satt på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Formålet er at verdens mest avanserte fullskala testrigg, Ullrigg, skal kobles sammen med IRIS sin simulator for å skape et unikt testsenter for ny teknologi.
tordlien

BESØK AV OLJE- OG ENERGIMINISTER TORD LIEN

 – Vi må få teknologien ut på sokkelen og få verdiskaping, sa Tord Lien under sitt besøk hos IRIS i mars. Direktør Oddvar Skjæveland fortalte om Ullriggs bidrag til teknologiutvikling og eksport gjennom 30 år. Skjæveland listet opp to viktige hovedpunkt for å øke utvikling og bruk av ny teknologi: Pilotering på land og bedre rammevilkår for drift av forskningsinfrastruktur.
DSC_0713

VERDENS FØRSTE BOREDEKKSROBOT

 I september kunne Ullrigg Bore- og Brønn Senter presenterte verdens første boredekksrobot noensinne montert på en borerigg. Ullrigg er dermed den første kunden til å installere en robot fra Robotic Drilling Systems. Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø stod for den offisielle åpningen av roboten, som «svarte» med å overrekke henne en bukett blomster.
Pumpsandpipes

SAMARBEIDSAVTALE MED HOUSTON PUMPS & PIPES

 IRIS, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger undertegnet en samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes. Norway Pumps & Pipes har som formål å samle ledende fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og utforske nye kompetanseoverføringer på tvers av fagfeltene. Det er forventet at dette kan bidra til spennende samarbeid i 2016.
martinlinge

MILJØOVERVÅKING PÅ OLJEFELTET MARTIN LINGE

 IRIS Biomiljø utførte miljøovervåking på oljefeltet Martin Linge, som er lokalisert på 115 m dyp, 42 km vest for Oseberg.
Foto%20Elisabeth%20T%C3%B8nnessen_UBBS_2007%20(38)

INDUSTRIBYGGERNE - EN KARTLEGGING AV ANSATTE I NORSKE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETER

 IRIS har kartlagt antall ansatte i virksomheter som leverer varer eller tjenester direkte og indirekte relatert til petroleumsnæringen. Rapporten illustrerer industrien i landets 19 fylker. Denne kartleggingen har hatt fokus på leverandørbedriftenes ansatte relatert til eksport og vi finner at ca. 70 000 av de som jobber i leverandørindustrien jobber relatert til eksportvirksomhet.