iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Personal

Det er viktig for IRIS å ivareta arbeidsmiljøet og få kunnskap om hvordan utvikle organisasjonen videre til beste for våre medarbeidere. Hvor godt IRIS lykkes med dette, måles med en trivselsundersøkelse annethvert år. Undersøkelsen ble sist gjennomført i første kvartal 2015. Det ble jobbet godt med resultatene fra undersøkelsen i de ulike forskningsgruppene og avdelingene gjennom året, og dette arbeidet fortsetter i 2016.

Et annet viktig virkemiddel for å ivareta arbeidsmiljøet og sikre den enkeltes trivsel og utvikling, er gjennomføring av medarbeidersamtaler. Samtalene mellom leder og medarbeider foretas i løpet av første kvartal hvert år, med oppfølgingssamtaler på høsten.

Ved utgangen av 2015 hadde IRIS 202 medarbeidere (184 årsverk). Andel utenlandske medarbeidere er på 25 prosent, med 24 ulike nasjonaliteter.

7 ansatte har i løpet av året avlagt doktorgrad. Antall forskere med doktorgrad er nå 98 (92 i 2014). Gjennomsnittsalderen var 46 år ved utgangen av 2015.
PT6A3886%20kopier