iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Forutsetninger for fortsatt drift

Styret er ikke kjent med forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Utsiktene til videre drift anses som tilfredsstillende. Dette er basert på kontraktreserve ved årets utgang, basisbevilgninger fra Forskningsrådet og en rimelig forventning om nye kontrakter i 2016. Årsregnskapet er avlagt i tråd med forutsetning om fortsatt drift.
foto%20elisabeth%20t%C3%B8nnessen%20(42)